Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Hulp aan Oekraïne

Welkom op de website van het bisdom Hasselt rond de hulp aan Oekraïne. We willen samen in actie zijn: onderdak, hulpgoederen en gebed voor alle slachtoffers van deze oorlog.

Financiële hulp

Wil je steun geven aan de opvang van en hulp aan vluchtelingen hier ter plaatse, stort dan op rekeningnummer BE68 4500 2608 1134 van het NOODFONDS van het bisdom Hasselt met duidelijke vermelding van Steun Oekraïne. Wij steunen de plaatselijke initiatieven hier in Limburg, met deze gelden ondersteunen we de vluchtelingen die bij ons zullen opgevangen worden.

Wil je steun geven aan de opvang van en hulp aan vluchtelingen in Oekraïne en/of de buurlanden stort dan op rekeningnummer BE88 0000 0000 4141 van Caritas International. U krijgt dan van hen een fiscaal attest.

Officiële instanties